Znalecké posudky v oboru marketing, reklama

na základě širokého znaleckého oprávnění nabízím rovněž zpracování znaleckých posudků v oboru marketing – posuzování marketingové komunikace, propagace a reklamy. Znalecké posudky se mohou zaměřovat například na posouzení:

  • kvality a efektivnosti zpracovaných marketingových či komunikačních plánů, marketingových průzkumů a jiných strategických marketingových dokumentů,
  • kvality a efektivnosti poskytnutých reklamních plnění v rámci reklamní kampaně.

Znalecké posudky se mohou zaměřovat rovněž na stanovení či posouzení:

  • ceny obvyklé marketingových či komunikačních plánů, grafických manuálů a jiných strategických marketingových dokumentů,
  • ceny obvyklé reklamní kampaně i jednotlivých dílčích plnění v jejím rámci,
  • ceny obvyklé dalších nástrojů marketingové komunikace, propagace a reklamy,
  • ceny obvyklé všech jmenovaných marketingových dokumentů a nástrojů v souvislosti se stanovením výše základu daně z příjmů právnických (i fyzických) osob nebo DPH.

Znalecké posudky v oboru marketing lze využít pro široké spektrum vyšetřované ekonomické trestné činnosti, zejména v daňové oblasti.


 Znalecké oprávnění  Trestněprávní revue - Cena obvyklá  VH-ZNALEC.CZ